Spara till barnet

Att sätta upp någon form av sparande till barnet, det är en mycket god idé. Det finns idag olika sätt att spara på. Det kan vara ett vanligt sparkonto, så väl som det går att starta ett fondsparande för barn. På Crediwizz.se kan du läsa mer om att spara i fonder. 

Vilken typ av sparande ska du välja?

Du kan spara i eget namn eller öppna ett konto till barnet, i barnets namn. Sparar du pengarna i ditt eget namn så är pengarna dina och det du som disponerar över dem. Det innebär att du själv kan bestämma när barnet ska få pengarna. 

Vill du spara direkt till ett barn så är det att måste att öppna ett konto i barnets namn. Det är lite olika hur man gör det beroende på vilken bank ni använder. 

Om ni är barnets föräldrar måste ni bestämma om kontot ska disponeras av er gemensamt, vilket är det vanligaste när det finns två föräldrar, eller om ni vill kunna disponera kontot var och en för sig. När barnet fyllt 16 kan han eller hon öppna ett eget konto.

Att spara till ett barn är en långsiktig investering. Det går att välja flera olika alternativ. På lång sikt har aktier eller aktiefonder visat sig ge den högsta avkastningen. Om du vill att det ska sparas i fonder eller i aktier, se till att sprida ut riskerna. Det är bra att ha minst fem olika.
Du kan få goda råd om vad för slags sparande du kan välja hos din bank. Det finns bland annat investeringssparkonto, som då är fonder.

8 Aug 2021