Ofrivillig barnlöshet är vanligare än man tror

Det är många som önskar att bli gravida, men om och om igen drabbas av missfall. Idag är det cirka 10 till 15 % av alla de som försöker bli gravida som drabbas av det som heter ofrivillig barnlöshet. Av dessa är det två tredjedelar av dessa par, som kan få barn efter att ha gått igenom utredning och behandling. En tredjedel är dock infertila eller sterila och kommer inte att kunna få barn.

Egentligen är det rena turen att bli gravid, för chansen för de "vanliga" par som finns att bli gravida är är 1 på 3, alltså att man blir gravid i 30 % av alla ägglossningar om man tajmar samlagen. Av dessa befruktningar är det bara 30 % som går vidare till vecka 4 och efter denna vecka ända fram till vecka 12 är det 30 % risk att få missfall.

Vad finns det för orsaker till ofrivillig barnlöshet?

Inom sjukvården så talar man om primär och sekundär infertilitet. Är det primär infertilitet så innebär det att en graviditet aldrig uppnås trots att man försökt aktivt under minst ett år. Sekundär infertilitet innebär att man har varit gravid minst en gång, med missfall eller födsel, men sedan misslyckats med att bli gravid igen. Chansen att åter igen bli gravid är dock 50 % större i dessa fall. Därför startas inga utredningar förrän man försökt i ett års tid att bli gravid.

Befruktning i sig är en process som är rätt så komplicerad. Det krävs en hel del för att en kvinna ska bli gravid. Dels så ska mannens och kvinnans könsorgan vara "normala". Utöver det så ska könskörtlarna producera tillräckliga mängder könshormoner. Sedan måste det även skapas sädesceller och ägg ska vara tillgängliga. Som om inte detta är nog, så ska det även finnas samspel mellan könskörtlarna, hypofysen och hypotalamus i hjärnan så att den rätta mängden hormon produceras i rätt tid. 

Många gånger kan det även vara så att man inte hittar en orsak till att en person är infertil och då kallar man det för oförklarlig barnlöshet,

Utredning kring ofrivillig barnlöshet

Eftersom att det finns olika anledningar till att man drabbats av ofrivillig barnlöshet, så kan man göra en utredning kring varför hos sin vanliga läkare. 


Man utreder infertilitet på ungefär samma sätt och med samma mönster var man än bor. Det är undersökning av både mannen och kvinnan, var för sig, för att försöka hitta orsaken bakom. Denna process försöker man göra så snabbt man kan, det brukar vara så att en första grundläggande utredning är klar inom 6 månader.

När utredningen är klar, och orsak har hittats, så ska det bli bestämt om man kan få behandling i offentlig regi. Är så fallet så skickas en remiss till en specialist. Det kostar inte mer än den vanliga patientavgiften. Man kan hamna på en privat klinik så väl som en offentlig, det beror på att vissa landsting inte har en egen IVF-klinik, utan har istället ett avtal med privata. Hur många försök, som finansieras av landstinget beror på var i landet man bor.

När det är klart att man ska påbörja en behandling så är det olika hur lång tid det tar innan man kan börja. Det är olika väntetider beroende på vilken IVF-klinik det är. Det kan vara mellan 0 månader till 6 år som man får vänta! Om du inte vill stå i kö, så kan du betala allt själv, men ett provrörsförsök på privatklinik kostar i genomsnitt 25 000 kr.

IVF

IVF är en förkortning av in vitro-fertilisering. Det betyder befruktning i laboratorium i glaskärl eller provrör. IVF kallas också för provrörsbefruktning. Det är en metod som går att använda på olika ofrivillig barnlöshet. Så är det kvinnlig infertilitet, manlig infertilitet eller oförklarad infertilitet så spelar det inte roll, utan alla kan ta denna behandling.

Med en IVF så gör man som så att man befruktar kvinnans ägg, utanför kroppen. Innan behandlingen genomförs, så genomförs en hormonstimulering av kvinnan. Det sker på olika sätt beroende på vilken klinik man är på.

Det man gör är att man tar ut ägg från kvinnans äggstockar och mannen lämnar ett spermaprov som prepareras för att få fram de bästa spermierna. Om spermierna är så att säga bra till antalet samt har en god rörlighet så görs en så kallad standard IVF och det innebär att spermierna av egen kraft befruktar äggen.

Om spermierna är av sämre kvalitet så kan man göra en mikroinjektion. När ägget sedan väl är befruktat så kommer man att sätta tillbaka det in i kvinnans kropp. Sedan fullföljs graviditeten på vanligt sätt precis som om man blivit gravid genom samlag.

12 Jun 2020